Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Thay đổi logo và đường dẫn khi click vào logo trên trang login wp

1) thay đổi logo:

Tạo file hình ảnh có tên là:  site-login-logo.png vào thư muc images của file mà bạn đang sử dụng.

coppy đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng

function my_login_logo() { ?>
  <style type="text/css">
    #login h1 a, .login h1 a {
      background-image: url(<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/images/site-login-logo.png);
      padding-bottom: 30px;
    }
  </style>
<?php }
add_action( 'login_head', 'my_login_logo' );

 

2) Thay đổi link khi click vào logo

 

function my_login_logo_url() {
  return home_url();// dường dẫn trang chủ của web site; 
  //return "link web của bạn ";// nếu muốn trỏ đến web của bạn
}
add_filter( 'login_headerurl', 'my_login_logo_url' );

function my_login_logo_url_title() {
  return 'Your Site Name and Info';
}
add_filter( 'login_headertitle', 'my_login_logo_url_title' );

3) nếu muốn thay đổi style cho trang login thì các bạn làm như sau:
Tạo 1 file : style-login.css cho vào thư mục gốc của theme bạn đang sử dung (vd: \wp-content\themes\Theme dang dùng\style-login.css)

function my_login_stylesheet() {
  wp_enqueue_style( 'custom-login', get_stylesheet_directory_uri() . '/style-login.css' );
  //wp_enqueue_script( 'custom-login', get_stylesheet_directory_uri() . '/style-login.js' ); // nếu có dùng file script
}
add_action( 'login_enqueue_scripts', 'my_login_stylesheet' );

 Tiếp theo các bạn vào trang admin view source (kiểu tra phần tử ) và bắt đầu viết css lại cho form admin, viết vào file style-login.css

 ví dụ :

body {
  background: red;
}
body.login div#login h1 a {
  background-image: url("images/site-logo.png");
}
.login #nav a,
.login #backtoblog a {
	text-decoration: none;
	color: #999;
}
body.login div#login p#nav a,
body.login div#login p#backtoblog a {
  color: #0c0 !important; /* Your link color. */
}

 

 

 

 • Tin mới
 • Tin đọc nhiều

Dành cho quảng cáo

fpttelecom

 

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB CỦA CHÚNG TÔI CAM KẾT:

Không chỉ thiết kế website, chúng tôi cung cấp cho bạn những công cụ tuyệt vời để phát triển thương hiệu và bán hàng online một cách chuyên nghiệp nhất. Với hàng trăm giao diện website chuyên nghiệp – Chúng tôi sẽ luôn đi cùng bạn để phát triển thương hiệu

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng 7 ngày trong tuần với hotline
0933 160 610

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, không chỉ là hướng dẫn và xử lý các vấn đề từ website, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng doanh nghiệp của bạn

Tư vấn thiết kế web 0974 315 184
Hỗ trợ kỹ thuật 0933 160 610
Gửi yêu cầu làm web webquangnam@gmail.com