Cách đơn giản sử dụng lại trình soạn thảo cũ cho wordpress 5.x

Trình soạn thảo mới trên WordPress 5.0 có tên là Gutenberg đã chính thức ra mắt. Mặc dù mang lại nhiều cải tiến tuy nhiên không phải những cải tiến này ai cũng thích và nhiều người muốn quay trở lại trình soạn thảo cũ trên wordpress của phiên bản 4.x hơn. Vậy các bạn làm theo cách sau:

Cách 1:

Nêu muốn sử dụng Plug-in thì các bạn dung plug-in co tên là : Classic Editor

Sau khi cài đặt xong thì các bạn chỉ cần nhấn Active là đã lại trình soạn thảo cũ rồi.

Cách 2 :

Sử dụng Code tùy biến

Đầu tiên, bạn cần tìm đến file functions.php trên theme của bạn. Thường là nó sẽ nằm ở thư mục gốc của Theme đó luôn đó và thêm vào đoạn code sau


/*Tat Trinh Soan Thao cua WP 5.0*/

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Comments

comments