Image Hotspot – Plugin tạo điểm nổi bật trên ảnh – levantoan.com

Image Hotspot – là một plugin giúp chúng ta tạo các điểm nổi bật trên 1 ảnh bất kỳ. Điểm nổi bật đó có thể là 1 link, tooltip và có hiệu ứng đẹp mắt. Thường để mô tả các chi tiết bộ phận của thiết bị hay dụng cụ nào đó

 

Link tải về: https://wordpress.org/plugins/devvn-image-hotspot

Link dự phòng: devvn-image-hotspot.zip

Nguồn: https://levantoan.com/san-pham/image-hotspot-plugin-tao-diem-noi-bat-tren-anh/

 

Comments

comments